ÇEREZLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Wawa Teknoloji Ltd. Şti.  tarafından hazırlanmıştır.
Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza
yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin
olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız
hakkında sizlere bilgi vermektir.
İnternet sitemizde yalnızca hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf
oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması
amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.
Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya
belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım
sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.
Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret
ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından
yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir
etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf
çerez kullanılmaktadır.
Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle
gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu
çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin
sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır.
Ayrıca; çerezleri kabul etmeniz durumunda google analytics performans çerezlerini de
kullanmamıza izin vermiş, 1 yıl 1 ay 4 gün süreyle tutulan bu çerezler sayesinde sitemizi
bu veriler doğrultusunda sizin için daha iyi hale getirilmesinde, bize destek olmuş olur
ve 2 gün süreyle tutulan cache çerezi ile ziyaret ettiğiniz sayfaların önbelleğe doğru bir
şekilde alınmasına ve böylelikle sitenin hızlandırılmasına izin vermiş olursunuz.

Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki
taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Kişisel
Verileri Koruma Kurumuna iletebilirsiniz.

Son Güncellenme Tarihi: 18.07.2023

YUKARI